Mijn diensten

Je bent welkom om de eerste stap te zetten, om met mij te zoeken naar wat er echt nodig is om het kind sterker te maken, weer op ‘aan’ te zetten en zijn motivatie en leefwereld te vergroten. 

De mogelijkheden op een rij

De begeleiding wordt gemaakt op maat. In een eerste gesprek maken we vrijblijvend kennis met elkaar en inventariseren we waar de vraag ligt. Afhankelijk van het verloop van het gesprek kunnen we samen kijken waar de beste mogelijkheden tot hulp liggen. Pas daarna stemmen we af of en hoe we met elkaar verder gaan. Afhankelijk van dat besluit en de duur van het gesprek betaal je voor het eerste gesprek € 60,- of € 85,-. Ik geef je een tevredenheidsgarantie. Vervolggesprekken kosten € 60,-

Er zijn 3 typen van begeleiding mogelijk. 1. Begeleiding van het kind zelf 2. Begeleiding van de ouders of verzorgers 3. Begeleiding van school of leerkracht(en). De begeleiding kan de vorm aannemen van gesprekken, informatieoverdracht, of actief inzichtelijk maken van de kennis door middel van actief oefenen. Van elk type begeleiding is een mengvorm mogelijk. In overleg met jou stellen we het doel vast. Er is altijd ruimte voor veel inbreng van jou.

Afhankelijk van je vragen kunnen we een plan van aanpak maken. Stap voor stap bespreken we wat het eerst nodig is en stellen we doelen. Zo’n plan is een hulpmiddel om te zien waar we aan werken. Het is bedoeld als handvat, maar nimmer een doel op zichzelf. Het kan voortdurend tussentijds bijgesteld worden.

Observatie, het gericht waarnemen van gedrag, kan meer informatie opleveren. Als alle betrokkenen dat zinvol achten en willen, wordt in overleg bekeken waar en wanneer ik kan observeren. De waarneming wordt met de opdrachtgever besproken. Meestal zal dat leiden tot een verbetering van gedrag, omdat het beter begrepen kan gaan worden.

Op verzoek houd ik ook een lezing of organiseer ik een cursus. De kosten en voorwaarden worden in onderling overleg vastgesteld. Hierbij denk ik vooral aan grotere of kleinere groepen ouders, leerkrachten en belangstellenden. Afhankelijk van de doelgroep en de vraag wordt de inhoud op maat gemaakt. Het kan ook gaan om een kleine introductie.

Altijd geldt

  • We doen alleen dat waar alle betrokkenen zich prettig bij voelen en nooit langer dan nodig.

  • Al wat besproken wordt of geobserveerd, is altijd vertrouwelijk en wordt nimmer zonder toestemming van jou gedeeld met derden.

  • Jij houdt ten alle tijden de touwtjes in handen. Ik kan adviseren, maar jij beslist.

  • Van mij mag je tips en deskundigheid verwachten.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor mensen met autisme op dit moment?

De grootste uitdaging voor mensen met autisme is het idee dat mensen in hun omgeving denken dat ze het begrijpen. Dit leidt tot een soort overnemen en regelen van hun leven. Zowel voor familie als voor professionals geeft het idee dat je controle over iemands leven kan hebben een gevoel van superioriteit. Dit gevoel van superioriteit kan gemakkelijk tot discriminatie leiden en dat men tegen alles in, voor het eigen standpunt gaat vechten. Dit gebeurt met de beste bedoelingen, maar het laat de mensen met autisme verbijsterd achter met een gevoel van minderwaardigheid en een ernstig beschadigd zelfbeeld. Hierdoor worden hun mogelijkheden tot ontwikkeling ernstig onderdrukt; het lijkt een vorm van psychologisch lynchen. Het is alsof men in een psychologisch oorlogsgebied leeft. Een houding van ‘niet-begrijpen’ met bescheidenheid en respect zal niet alleen leiden tot het bevragen van mensen met autisme over hun eigen kennis over zichzelf, wat van doorslaggevend belang is, maar het zou gewoonweg ook getuigen van respect en beschaving.

Martine Delfos