Mijn verhaal

Als vader van een zoon met autisme en als leerkracht van kinderen met autisme in het speciaal basisonderwijs heb ik veel gezien. Ik heb me verdiept in de verschillende theorieën en in benaderingswijzen van autisme, maar ergens bleef er altijd onvrede. Alsof de gehanteerde visie het nèt niet helemaal was. Ergens werd het kind met autisme nog te kort gedaan. Ouders die ik sprak, bevestigden dat vaak. Zij gaven aan dat hun kind niet helemaal gezien werd. Zelf hadden mijn vrouw en ik die ervaring ook met ons eigen kind. Alsof er iets aan al die theorieën en benaderingswijzen ontbrak. Ondanks ieders  beste bedoelingen. Ouders weten en voelen vaak ook goed aan dat hun kind meer kan dan er nu uitkomt.

Ik bestudeerde de omvangrijke literatuur over autisme, las biografieën en onderzoeken. Ik deed opleidingen bij onder meer Geef me de 5, Autisme Centraal, en Het Lampje (Leuven). Die kennis hielp mij wel. Maar naar mijn eigen kind en naar de kinderen in de klas kijkend, werd lang niet alles duidelijk voor mij. Ik kreeg tools, manieren van werken, maar er ontbrak nog steeds iets. Ik blééf zitten met een gevoel dat me zei dat autisme nog niet helemaal begrepen werd.

Dat veranderde toen ik in de zomer van 2020, deelnam aan vijf webinars over kenmerkende gedragingen bij kinderen en jongeren met autisme, gegeven door dr. Martine Delfos. Terwijl zij sprak, zag ik kinderen uit mijn klas in gedachten voor me. Vooral die kinderen die nog zoveel raadselachtigs hadden. De kinderen met een lastiger, minder makkelijk aan te sturen gedrag. Eén voor één begon ik ze beter te begrijpen. Het was alsof Martine in de webinars juist deze kinderen persoonlijk beschreef, terwijl ze hen natuurlijk niet kende … 

Het verhaal gaat verder

Ik werkte mijn webinar aantekeningen uit, probeerde wat ik had gehoord  zo goed mogelijk te begrijpen en ging ermee aan de slag. In schooljaar 2020 – 2021 begon ik wat ik van Martine had geleerd in mijn klas toe te passen. Met verbluffende resultaten. Er leek ineens zoveel meer mogelijk te zijn!

Gaandeweg ontstond een samenwerking met Martine. Ik schreef mijn ervaringen op en uiteindelijk vonden die hun weg naar een hoofdstuk in Martines boek ’Autisme als atypische ontwikkeling’, dat in september 2021 uitkwam. 

Martine Delfos is geen onbekende in het land van autisme. Ze schreef een aantal standaardwerken en presenteerde twintig jaar geleden al haar eigen – op onderzoek en ervaring gebaseerde – visie. Van haar hand verschenen: ‘Een vreemde wereld’, ‘Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief’ en ‘Autisme ontrafelen’.

Wat is jouw verhaal?

Ik ben nieuwsgierig naar jouw verhaal, naar jouw ervaringen. Ouders, begeleiders of leerkrachten van kinderen met autisme hebben vaak al heel wat negatieve (of moeilijkere) ervaringen achter de rug. Iedereen die te maken heeft met autisme, gaat een eigen weg. Je loopt tegen blokkades aan en je voelt je niet gehoord. Je raakt gefrustreerd. Soms weet je niet hoe je nu verder moet. Soms weet je het juist heel goed. Maar voel je je niet gehoord. Mogelijk kan ik je dan helpen, zodat je weer in gesprek kunt komen en kunt denken in mogelijkheden. 

Op verhaal komen...

Soms ben je door de omstandigheden het gevoel met jezelf kwijtgeraakt. Omdat je zo bezig was met je kind dat je vergat om voor jezelf te zorgen. Dan moet je weer even op verhaal komen en energie bijtanken. Ook daartoe bied ik mogelijkheden. Dat kan desgewenst ook met ondersteuning van mijn vrouw Carla, die vanuit haar eigen ervaring en praktijk mensen helpt weer tot rust te komen.