Hoe kan ik u helpen

De ontwikkelingsgerichte visie vanwaaruit ik werk biedt meer mogelijkheden en is eerlijker naar het kind. Rust en vertrouwen vormen de basis vanwaaruit we samen op zoek gaan.

Optimaliseer ontwikkeling

Een kind met autisme wil zijn volwaardig mens-zijn beleven, zich zekerder voelen en loskomen van de zogenaamde (onbedoeld ontstane) gebreken of tekortkomingen. Autisme hoeft zich niet tot een gebrek of handicap te vormen, als we maar voldoende begrijpen en juist begeleiden. Daarbij is het belangrijk om te onderscheiden wat echt bij autisme hoort en wat zich bij het kind met autisme ontwikkeld heeft als gevolg van onze omgang met hem. 

Rust voor je kind

Onrust ontstaat als een kind met autisme niet meer op zijn denkvermogen en eigen ervaringen aangesproken wordt, maar richtlijnen en stappenplannen krijgt die niet van hem zijn. Als we behoedzaam aansluiten bij zijn denkend begrijpen en hem niet ons denken opleggen, komt er rust en weer meer ontwikkeling. Er is meer mogelijk dan lijkt, zowel thuis als op school. Plaatsing binnen speciaal onderwijs is niet altijd nodig.

Basis voor ouders

Je leert je kind met autisme nog beter begrijpen, waardoor je stressvolle situaties en crises kunt vermijden. Je zult merken dat je vaak al veel intuïtief goed deed. Dat sterkt je vertrouwen. Je gaat autisme zien vanuit een ontwikkelingsperspectief en niet meer als een beperking of stoornis. Ik leer je (de ontwikkeling van) het autisme bij je kind begrijpen en zoek samen met jou naar het beste voor jouw kind, waardoor je meer rust krijgt.

Versta gedrag

Voor het kind, de ouders en ook voor leerkrachten, is het juiste begrijpen van het gedrag bij autisme belangrijk. Door het gedrag goed te begrijpen kunnen we de ontwikkeling van het kind steunen en op ‘aan’ zetten. Dat brengt rust. Gedrag dat wij als ‘storend’ ervaren, of niet begrijpen, biedt een ingang en vormt de sleutel tot het begrijpen van wat het kind nodig heeft. Dan zal belemmerend gedrag afnemen of zelfs verdwijnen.

Verbeter contact

Van een kind met autisme wordt vaak gezegd dat het eigenwijs is, rigide en, niet meewerkend. Daarmee doen we hen te kort. Zijn zelfbepaaldheid begrijpen en zien waar gedrag vandaan komt en je ervan bewust worden dat hij moeilijk hulp kan vragen, brengt ons weer echt met hem in contact. Niet vanuit onze belevingswereld, maar vanuit die van hem. Hij is een medemens bij wie de ontwikkeling anders verloopt. En het maakt voor hem een wereld van verschil als hij zich echt begrepen voelt.

Beter onderwijs

Helaas wordt in het onderwijs nog vaak gewerkt vanuit verouderde ideeën over autisme, zoals de theorie van de ‘centrale coherentie’ (C.C.) en de ‘Theory of Mind’ (T.O.M.). Op basis hiervan focussen leerkrachten zich vooral op het bieden van structuur en voorspelbaarheid. Dat is belangrijk, maar er is meer nodig en meer mogelijk. Vanuit mijn kennis en ervaring als leerkracht kan ik meekijken en meedenken. Situaties waarin een kind lijkt vastgelopen, trekken we weer vlot.

Voor wie verder wil

Wat is jouw ervaring?

Jij bent ouder, begeleider of leerkracht van een kind met autisme. Je wil de optimaal mogelijke ontwikkeling van dit kind. Je spant je in tot het uiterste, maar geregeld bots je tegen muren. Jij of je kind wordt niet begrepen en je voelt je machteloos of beperkt in mogelijkheden. Je moet jezelf ook staande houden, terwijl je het beste wil voor je kind. De volgende stap zet jij.