Voor Scholen

Als leerkracht ken ik de ins- en outs van het schoolleven. Vaak is er meer mogelijk dan we denken.

VASTGELOPEN IN FRUSTRATIE

Mijn visie

Aan goede intenties en inspanningen ontbreekt het niet in het onderwijs. Maar omgaan met autisme is een specialisme en lang niet altijd makkelijk. Het vraagt meer dan uitsluitend het bieden van structuur, overzicht, voorspelbaarheid en het beperken van prikkels. Autisme is niet alleen met een methodiek te benaderen, daarmee doe je een kind te kort.

Wat dan wel?

Autisme vraagt om werkelijk inzicht en diepgaande kennis. Zo moet je kunnen onderscheiden wat echt hoort bij autisme en wat zich bij dit kind met autisme heeft ontwikkeld door hoe er met hem is omgegaan. Je zult op zoek moeten naar hoe de ontwikkeling van dit kind is verlopen en wat dat betekent voor eigen inzicht en hiaten.

De frustratie

Een ‘richtlijn’ bestaat niet, één aanpak is er niet. Het gaat om onderzoekend leren begrijpen. Doe je dat niet, dan kan een kind vastlopen, zich terugtrekken of opvallend of storend gedrag gaan vertonen. Frustraties krijgen de overhand, omdat het kind zich niet begrepen voelt. Het wil niet meer leren en alle betrokkenen worden radeloos, of voelen zich – ondanks alle goede bedoelingen - niet begrepen.

ONDERZOEKEND BEGRIJPEN

Mijn aanpak

Wil je het kind echt helpen, zul je moeten onderzoeken. Als je weer kunt aansluiten bij het denken en de fase van ontwikkeling waarin het kind verkeert, bieden zich nieuwe mogelijkheden aan om tot ontwikkeling en bloei te komen. Eerder had het verkeerd begrepen autisme het beeld gekleurd en vertroebeld.

Het voordeel

Samen met jou schep ik helderheid: je leert het gedrag (van autisme) begrijpen en je krijgt zicht op wat werkelijk nodig is. Dat geeft rust, meer werkplezier voor jou en betere communicatie voor het kind zelf, zijn klasgenoten en voor ouders en collega’s in je team.

IK NODIG JE UIT

Hulp zoeken

Vastlopen is geen schande. Het erbij laten zitten wel. Veel moediger is het op zoek gaan naar hulp. Het is vaak een kwestie van leren waarnemen, de juiste vraag stellen en kennis opdoen. Leerkrachten en teams hebben hun handen vol en er wordt hard gewerkt. Maar soms kijk je net in de verkeerde richting. Ik kan je helpen je blikrichting te verruimen, je leren je te verbazen en vanuit een open houding anders te gaan kijken naar autisme.

Anders kijken

Ik bied je dus géén vaste richtlijn, maar wel een visie van waaruit je anders naar kinderen kunt gaan kijken. Dat is niet alleen behulpzaam naar het kind met autisme, maar ook naar de andere kinderen in de klas en misschien ook wel naar jezelf. Haast ongemerkt werk je aan je professionalisering. Afstemmen op dat wat nodig is kan je leren. Het feit dat je nu deze tekst leest, betekent dat je de bereidheid al hebt. Je staat er open voor, Neem gerust contact op. Vragen is geen schande.

Samen

Ik kan je voorlichten en informatie geven. Samen met jou naar het kind in de klas kijken. Je kunt me je vragen stellen. Samen een ontwikkelingsplan opstellen. En als er meer collega’s zijn en misschien wel een hele school, kunnen we samen kijken wat ik voor jullie kan betekenen.

MIJN WENS

Plezierig afstemmen

Waar het maar kan wil ik graag kinderen met autisme zoveel mogelijk binnen het reguliere (basis)onderwijs houden. Maar niet ten koste van alles. Het plezier en de motivatie van het kind, de klas en de leerkracht moeten er wel zijn.

Ruimte

Mocht een kind in het speciaal onderwijs zitten, dan is er ruimte om samen te kijken naar wat er nodig is voor een zo optimaal mogelijke verdere ontwikkeling. Deze vraag speelt vooral als er sprake is van weerstand op het leren en bij lastig (onbegrepen) gedrag. Samen weten we meer dan ieder voor zich. Ik leer – gelukkig! - nog elke dag.

Genieten

“We hoeven niet alles zelf te begrijpen, als we maar begrijpen dat we het niet begrijpen. Vragen is dan geen schande, als we maar respectvol met elkaar omgaan. Leren en ontwikkelen doe je immers samen. Geniet van je eigen ontwikkeling en die van een ander!”